header banner
Default

Bitcoin fees: dit kost een crypto trade jou bij Nederlandse exchanges


Geen enkele crypto belegger of handelaar komt er helaas onderuit; het betalen van fees, ofwel transactiekosten, op een handelsplatform. Echter, niet elke exchange rekent dezelfde transactiekosten en deze percentages kunnen in de praktijk behoorlijk ver uit elkaar liggen. Het gloednieuwe Finst belooft in ieder geval de allerlaagste transactiekosten te bieden van heel Nederland, en in dit artikel laten we zien dat je dit op den duur zeker in je portemonnee kan voelen.

Momenteel nodigt Finst men uit om het platform volledig gratis te gebruiken, je betaalt namelijk over de eerste €5.000 geen handelskosten

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Transactiekosten op exchanges

VIDEO: Coinmerce kosten - Wat zijn de Coinmerce kosten en fees?
Bitcoinkenner

We nemen ter illustratie een voorbeeldtransactie van 1000 euro aan bitcoin (BTC) Hoeveel kost deze transactie je op verschillende exchanges in Nederland? Gemiddeld gezien doen Nederlandse crypto beleggers ook zo’n 20 transacties per jaar. Wat heb je dan op verschillende exchanges aan het einde van het jaar betaald aan handelskosten?

We zullen hier Finst vergelijken met Bitvavo, Litebit, Blox en Coinbase om zo een realistisch beeld te vormen van het bedrag dat je bij Finst zou kunnen besparen. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat we alleen de taker fees bespreken. Sommige exchanges, zoals Bitvavo, maken onderscheid tussen taker en maker fees, waarbij de maker fees vaak lager zijn.

Bitvavo rekent 0,25% aan handelskosten per transactie. Als je dus een transactie doet van 1000 euro moet je 2 euro 50 aan Bitvavo betalen.. Als je 20 transacties doet in een jaar loopt dit bedrag ongemerkt al gauw op tot 50 euro aan gemaakte handelskosten.

Op litebit bedragen de fees 0,70%. De voorbeeldtransactie zal je hier 7 euro lichter maken, en aan het einde van het jaar zullen de kosten zijn opgelopen tot 140 euro. Op Blox bedragen de fees 1%. Dat betekent dat je voor een transactie van 1000 euro, precies 10 euro betaalt. Over 20 transacties bedragen de handelskosten op Blox zo’n 200 euro!

Coinbase rekent de hoogste handelskosten van dit rijtje. Een fee van 1,49% betekent dat je 14 euro 90 mag afrekenen voor elke transactie van 1000 euro. Doe dit maal 20 en je eindigt met maar liefst met 298 euro aan gemaakte kosten! 

Finst doet het anders

VIDEO: TOP 5 CRYPTO EXCHANGES TO TRADE 100X
The Moon

Het team van Finst zag in dat dit anders kan, en moet. Daarom hanteren zij buitengewoon lage handelskosten. Bij Finst betaal je slechts 0,15% per transactie, wat in de praktijk dus 82% lager dan de concurrentie blijkt te zijn.

Als je bij Finst een transactie doet van 1000 euro betaal je een luttele 1 euro 50. Mocht je 20 keer deze transactie maken in een jaar betaal je alsnog niet meer dan 30 euro. 

Vergelijk die 30 euro maar eens met de bijna 300 euro bij Coinbase. Dat is nagenoeg een factor 10 minder aan kosten die jij als gebruiker maakt. Daarbij komt natuurlijk nog het feit dat bij meer transacties per jaar, of hogere bedragen per transactie, dit verschil alleen nog maar groter wordt. De bespaarde kosten kunnen al gauw oplopen tot vele honderden euro’s per jaar.

Iedereen die zich doodergert aan het betalen van handelskosten doet er daarom goed aan om op zijn minst Finst eens te bekijken. Iedereen die zich nu via deze link aanmeldt bij Finst kan daarnaast ook nog eens maar liefst 5000 euro helemaal gratis verhandelen.

Sources


Article information

Author: Michael Newton

Last Updated: 1698149882

Views: 742

Rating: 4.7 / 5 (76 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Newton

Birthday: 1933-12-01

Address: 0537 Juan Freeway, Saraberg, OK 22100

Phone: +3819374109617935

Job: Article Writer

Hobby: Wine Tasting, Badminton, Sculpting, Archery, Painting, Role-Playing Games, Pottery

Introduction: My name is Michael Newton, I am a bold, forthright, dedicated, dear, tenacious, accessible, honest person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.