header banner
Default

Hoewel hij bezorgd is over de opkomst van CBDCs, is de CEO van OpenAI enthousiast over Bitcoin


Sam Altman, de CEO van OpenAI, sprak tijdens een recent aflevering van de Joe Rogan podcast zijn enthousiasme uit over Bitcoin, maar hij maakt zich zorgen over het beleid van de Amerikaanse overheid. De komende periode wordt volgens Sam Altman cruciaal op het gebied van regelgeving voor Bitcoin, maar ook de opkomst van Central Bank Digital Currency’s (CBDCs) kan volgens hem voor gevaar zorgen.

Amerikaanse crypto-regelgeving

De CEO van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, deelde in de podcast met Joe Rogan dat hij de opkomst van Bitcoin ziet als een logische stap in de ontwikkeling van technologie en prijst de digitale munt voor het vermogen om te opereren als een valuta buiten de invloedssfeer van welke overheid dan ook.

Joe Rogan sloot zich aan bij dit standpunt en suggereerde zelfs dat Bitcoin de potentie heeft om een universeel geaccepteerde valuta te worden.

De Amerikaanse regering heeft recentelijk haar toezicht op de crypto-industrie aangescherpt, met juridische stappen van toezichthouders zoals de SEC en CFTC tegen crypto-ondernemingen zoals Binance en Coinbase. Vertragingen in de goedkeuring van spot crypto exchange-traded funds (ETF’s) hebben de relatie tussen de sector en de regelgevers verder onder druk gezet.

Altman waarschuwde voor de risico’s die deze acties met zich meebrengen voor de industrie en verklaarde:

“Ik ben teleurgesteld in recente stappen van de Amerikaanse overheid in de ‘oorlog’ tegen crypto. Het idee dat we crypto volledig kunnen reguleren, stemt me verdrietig voor ons land.”

Ondanks de overheidsacties bleef de waarde van BTC nog steeds rond de $28.000 schommelen.

CBDC’s & verdeeldheid

Altman toonde ook bezorgdheid over Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) en benadrukte hun potentieel om overheidscontrole te vergroten. Hij is uitgesproken tegen de invoering van CBDC’s, omdat hij vreest dat ze het toezicht op financiële systemen zouden versterken.

In de Verenigde Staten heerst er een duidelijke verdeeldheid onder wetgevers met betrekking tot cryptocurrency’s en CBDC’s. Senatoren Ted Cruz en Tom Emmer hebben zich openlijk verzet tegen het idee van een digitale dollar.

Aan de andere kant heeft senator Elizabeth Warren consequent gepleit voor CBDC’s, waarbij ze stelt dat ze problemen in de banksector kunnen aanpakken. Ze is ook een vooraanstaande pleitbezorger in het Congres voor strengere regelgeving in de opkomende crypto-industrie.

Ondertussen heeft de Federal Reserve nog geen definitieve beslissing genomen over het lanceren van een digitale munt, en hun website stelt dat een CBDC alleen zal worden uitgegeven als geautoriseerd door een wet.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Darren Hubbard

Last Updated: 1698166562

Views: 712

Rating: 4.5 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Darren Hubbard

Birthday: 1918-10-12

Address: 669 Moreno Junction Suite 215, New Christinahaven, WA 63125

Phone: +4767987310318853

Job: Radio DJ

Hobby: Skiing, Card Games, Survival Skills, Sewing, Horseback Riding, Raspberry Pi, DIY Electronics

Introduction: My name is Darren Hubbard, I am a treasured, unwavering, audacious, Determined, intrepid, Gifted, candid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.